Ohlasy

"Solaris je fascinován realitou, která se skrývá za postsocialistickou euforií z konzumu. Materializuje ji prázdný obchodní dům. Ten ve filmu vystupuje jakoby z blízké budoucnosti, jiné planety nebo našeho podvědomí."
...
"Film Pavla Boreckého zdůrazňuje vnitřní propojení těla a smyslů při poznávání, chápání a reprezentaci okolního světa. Zkušenostní a tělesné poznání místa se stává ústředním filmotvorným principem."
Solaris - recenze
Speculum Journal - 1/2015
Jaroslava Panáková, filmařka a sociální antropoložka
"Film Solaris je o obchodním domě, jež sní o lidech, které obklopuje a přesahuje. Ačkoliv ten, kdo film pořizuje, je s největší pravděpodobností také člověk, sen obchodního domu zůstává i přesto mimo náš dosah, mimo naše percepční schopnosti."
Soundscape in the Anthropology of Science and Art
Stefan Helmreich, MIT, autor knihy "Alien Ocean: Anthropological Voyages in Microbial Seas"
"Postupy senzorické etnografie otevírají dveře imaginaci dokořán a atakují zažité způsoby zobrazování světa."
Empatie, estetika, etnofilm: Současnost české vizuální etnografie
A2 - 2/2015
Michal Pavlásek, etnolog
"Film propojuje obrazové, zvukové, čichové a dokonce i hmatové podněty. Je to prostředí, které aktivně podněcuje naše smysly."
Andri Ksenofontov, architekt
"Autor zachází s prostorem jako s orgány v lidském těle. Každý z nich má svůj specifický rytmus."
Khaled Sari, dokumentarista
"Hranice mezi lidmi a budovou jsou nejasné. Stavba ožívá, i když ne tak docela. Lidé žijí, ale v určitém smyslu mechanizovaně, regulovaní budovou samotnou."
Oliver Thorne, filozof
"Když jsem v nákupním centru pozdě večer, všímám si podobných prvků, s nimiž si pohrává i Solaris."
Delyan Lyutskanov, sociální antropolog