Synopse

SOLARIS   25 min./ EST/ DCP, 5.1 surround sound

Film poodhaluje zavírací dobu a noční tep obchodního domu - místa zrozeného k zábavě, místa odrážejícího svět. Mnohoznačný pohled kamery a pohlcující zvukové plochy konfrontují diváka se surovou materií letmých setkání, cirkulačního systému a postupně se měnící atmosféry.

Senzorická etnografie bez jediného slova nastoluje otázku, kde leží hranice mezi tělem a světem v jednom z nejživějších městských ekosystémů.